Työmiesten puute

Työmiesten puute

Katsellessaan kerran ihmisjoukkoja, tuli Jeesuksen heitä sääli, koska he olivat kuin lampaat ilman paimenta. Ihminen ilman Jumalan kaitsentaa jää omilleen ja on usein elämässään hukassa vailla selvää suuntaa. Jumalan johdatuksessa vaeltaminen luo ihmiselämään selvän suunnan, turvallisuuden ja järjestyksen.

Jeesus halusi lähettää omiaan eksyksissä vaeltavien ihmisten tykö kertomaan syntien anteeksisaamisesta, Jumalan tiestä ja iankaikkisesta elämästä. Siksi hän pyysi uskovia rukoilemaan, että Jumala lähettäisi työmiehiä Jumalan elopellolle.
Se oli Jeesukselle hänen sydämensä asia. Jos se on Jumalalle tärkeää, niin sen pitäisi olla sitä myös meille.

Raamattuopiston perustaminen

Tämä ajatus on ollut inspiroimassa raamattuopiston perustamiseksi. Baptistien koulutusjärjestelmä oli ollut sammuksissa jo pitemmän aikaa.

Suomessa vaikuttaa kolme pääasiallista suomenkielistä baptistien ryhmää. Vanhin on Suomen baptistikirkko, jonka vanhin toiminnassa yhä oleva seurakunta on toiminut jo lähes 140 vuotta. Uudempi tulokas on Kokkolan seudun riippumattomat seurakunnat. Se sai alkunsa Kokkolan ruotsinkielisestä baptistiseurakunnasta. Se päätti kutsua suomenkielisen pastorin, Olavi Eskolan, työntekijäksi. Seurakunta kasvoi voimakkaan herätyksen seurauksena 27 jäsenestä yli kymmen kertaiseksi. Sen vaikutuksesta syntyi joitain muitakin seurakuntia.

Uusin ryhmä oli ns. Baptistilähetys, jonka toiminta alkoi Porissa vuonna 1986. Pian syntyi muitakin seurakuntia eri puolille Suomea. Viime vuonna syntyi ajatus perustaa näiden kaikkien tahojen toimesta yhteinen raamattuopisto.

Suomen Raamattuinstituutti

12.1.2019 eri baptistitahojen edustajat kokoontuivat Kokkolan seurakunnan rukoushuoneelle päättämään opiston perustamisesta. Siellä sovittiin Suomen Raamattuinstituutti-nimisen yhdistyksen säännöistä, opintosuunnitelman rungosta, toimintaa johtavasta hallituksesta ja rehtorista.

Rehtorina tulee toimimaan UEJ-lehden päätoimittaja, Turun Baptistiseurakunnan pastori, filosofian tohtori Pauli Rahkonen. Hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä kustakin baptistiryhmittymästä sekä rehtori. Suomen Raamattuinstituutti tulee toimimaan Turussa.

Tavoitteena työntekijöitä elopelloille

Toimintaideana on opettaa itsenäistä raamatuntutkimista edistäviä aineita, kuten hepreaa, kreikkaa, raamatunmaiden historiaa/arkeologiaa, raamatun tekstihistoriaa sekä erilaisia käytännön työssä tarvittavia tietoja ja taitoja eli ns. ”ammatillisia aineita”.

Tavoitteena on, että opiston kautta Jumala voisi lähettää elopellollensa syvällisesti Raamattua tuntevia ja Pyhän Hengen voimassa toimivia uusia työntekijöitä. Siksi opistossa kiinnitetään paljon huomiota yhteiseen rukoukseen ja Raamatun tutkimiseen.

Opintolinjoja on kolme: seurakuntatyöntekijä-, lähetys- ja evankelistalinja. Evankelistalinjalaisen ei ole välttämättä opiskeltava ns. akateemisia aineita. Alkuun opisto toimii yksivuotisena siten, että syys- ja kevätlukukaudella on varsinaisia opintoja ja talvella kahden kuukauden harjoittelujakso seurakunnissa tai lähetyskentällä. Opisto ei ole tarkoitettu ainoastaan baptisteille, kunhan vain muut opintoihin oikeuttavat kriteerit täyttyvät.

Pyydämme lehden lukijoilta esirukousta, että opiston pääasiallinen tarkoitus täyttyy ja saamme olla auttamassa Jumalan elopellolle lukuisia uusia työntekijöitä. Pääasia on, että pysymme Jumalan suunnitelmissa ja tahdossa.

Pauli Rahkonen
Lahti

Comments are closed.