Ilmastonmuutos ja ekologiset ongelmat

Ilmastonmuutos ja ekologiset ongelmat

Olemme tulleet aikakauteen, jolle erilaiset säiden ääri-ilmiöt ovat yleisiä. Tämän katsotaan yleisesti olevan seurausta ilmastonmuutoksesta, joka on seurausta ihmiskunnan toiminnasta johtuvista päästöistä maapallon ilmakehään.

Muutoinkin elämme ekologisten ongelmien keskellä. Esimerkiksi meret täyttyvät muovijätteistä, otsonikerros ohenee ja hengitettävän ilman laatu on maailman monilla kolkilla terveydelle vaarallinen.
On mielenkiintoista, että tunnettu edesmennyt evankelista-profeetta David Wilkerson profetoi tulevista säiden ääri-ilmiöistä jo 1970-luvun alussa, jolloin ”vihreä herääminen” ei ollut vielä tapahtunut laajemmassa mittakaavassa. Entä puhuuko Raamattu mitään näistä asioista? Kyllä tokikin, jopa hyvinkin paljon.

Luomakunnan varjeleminen unohdettu

Meidän on hyvä nähdä, että Jumala asetti ihmisen luomakuntaansa ”viljelemään ja varjelemaan” sitä (1.Moos. 2:15). Viljeleminen on ollut lyhyelläkin tähtäimellä vatsamme sanelema pakko, mutta varjeleminen on ollut ihmiskunnalle vähän oudompi asia.
Kuitenkin Jumala on ollut kaukonäköinen ja tiennyt, että luomakunta tarvitsee ihmisen varjelevaa toimintaa. Eräs virolainen tiedemies sanoi katselleessaan palavankiven alueella syntynyttä jäteongelmaa, että luonto ”potkaisee aina takaisin”, jos sitä kohdellaan väärin.
Profeetta Jesaja profetoi, että ”maa on saastunut asukkaittensa alla” ja ”maan asukkaat kuumuudesta korventuvat” (Jes. 24:5-6). Tämäkin sana on mitä ajankohtaisin. Vaikka olemme jo nyt nähneet ennätysmäisiä helteitä ja suurta kuivuutta, uskon, ettemme ole vielä kokeneet pahinta.

Myös Ilmestyskirjassa kerrotaan valtavista helteistä: ”Ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä” (Ilm. 16:9). Vaikka me suomalaisetkin olemme tänä kesänä päässeet osallisiksi todella kuumasta ilmanalasta, emme kuitenkaan ole kokeneet samaa kuin etelän maissa.
Ehkä Jeesus tarkoitti jäätiköiden sulamisesta johtuvaa meren pinnan nousua, kun hän profetoi ahdistuksesta, joka johtuu siitä ”kun meri ja aallot pauhaavat” (Luuk. 21:25). Voi käydä niinkin, että Suomen presidentin linnakin jää vielä veden valtaan.

Syynä synnit

Joka tapauksessa olemme eläneet jo merkittävissä määrin maapallon kantokyvyn yli. Mistä kaikki tämä johtuu? Perimmäinen syy on synti, erityisesti ihmisen ahneuden synti. Ensiksikin Jumalan antama tehtävä varjella luomakuntaa on rahan himossa unohdettu. Toiseksi, Jumala on sallinut ihmisen kärsivän omasta tyhmyydestään niin kuin Jesaja sen sanoo: ”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton” (Jes. 24:5).

Ihmisviisaus on sittenkin vajavaista. Raamatussa luku seitsemän edustaa täydellisyyttä, mutta ihmisen luku on 666 (Ilm. 13:18) eli kolminkertaisesti vajaa. Aina jää jotakin huomaamatta, mikä sitten kostautuu myöhemmin. Jos eläisimme Jumalan tahdon mukaisesti, eläisimme hänen siunaustensa alaisuudessa.

On käsittämätöntä, etteivät ihmiset näe, kuinka synti ylipäätäänkin on pohjimmiltaan kaikkien ongelmiemme perimmäinen syy. Suomenkin julkinen talous on lujilla suurelta osin päihdeongelmien tähden. Merkittävä osa työttömyydestä nimittäin johtuu alkoholin ja huumeiden aiheuttamasta työkyvyttömyysongelmasta.

Jumala sanoi Israelin kansalle, että sitä kohtaa vaikeat mielenterveysongelmat, jos Jumalan sanan mukainen elämä hyljätään (5.Moos. 28:28). Eivät mielenterveysongelmaiset toki läheskään aina ole itse suoranaisesti syypäitä sairauteensa, mutta mitä syntisempi on kansakunnan moraalinen ilmapiiri, sitä useampia se sairastuttaa.

Millaisia ongelmia ja vammoja synnyttävätkään lapsissamme erotilanteet, joista suuri osa johtuu uskottomuudesta, mikä taas on selvää syntiä. Afrikan maiden ongelmat johtuvat merkittävissä määrin näissä maissa yleisesti vallitsevasta korruptiosta. Jopa nälkää näkevien hätäapua varastetaan ja myydään kalliilla hinnalla toreilla.

Tähän asti me suomalaiset olemme saaneet elää ilman laajamittaisempaa korruptiota, mutta moraalin yhä laskiessa, sitäkin alkaa vuorenvarmasti esiintyä. Tätä listaa voisi jatkaa vielä sivutolkulla, mutta tässä on esitetty vain muutamia esimerkkejä.
Loppusanoiksi voin sanoa: Vain Jeesus voi vapahtaa synnin vallasta. Siksi kansakunnat tarvitsevat Jeesusta. Valitse siis Jeesus.

Pauli Rahkonen
Lahti

Comments are closed.