Vain yksi lause

Vain yksi lause

Oletko koskaan joutunut vangituksi? Aika harva suomalainen on joutunut vankilaan. Luulen, että 99 % prosenttia meistä ei ole ollut vangittu ja saattaa olla, että 80 % meistä ei ole edes koskaan käynyt vankilan sisällä. Jos olisimme kysyneet saman kysymyksen ensimmäisten vuosisatojen kristityiltä, niin vankilassa olleiden uskovien prosentti olisi ollut jonkin verran korkeampi.

Kuinka monta uskonsa tähden kuollutta kristittyä tunsit henkilökohtaisesti? Minä voin vastata omasta puolestani, että en yhtäkään. Olen kyllä lukenut heistä, mutta en ole yhtään marttyyria tuntenut ystävänäni. Epäilen, että sinunkin tilanteesi on sama.

Taas jos olisimme esittäneet saman kysymyksen ensimmäisten vuosisatojen uskoville, niin vastanneista useat olisivat tunteneet jonkun, joka oli antanut henkensä Jeesuksen seuraamisen tähden.

Miksi Paavali vangittiin?

Filippiläiskirjeen toisessa luvussa apostoli Paavali oli vankilassa. Paavali oli pidätetty ja vangittu, koska oli uhka Rooman valtiolle evankeliumin julistuksen tähden. Miksi yksi mies oli tämän suuren valtion virkamiesten mielestä vangitsemisen arvoinen?

Hänhän oli vain köyhä juutalainen, joka puhui jostakin erikoisesta messiaasta, jonka kautta ihminen voisi saada synnit anteeksi. Kyllähän Roomaan yksi uusi uskonto mahtuisi muiden joukkoon. Jos meillä on valmiiksi tuhansia jumalia, niin eikö olisi vielä yhdelle tilaa lisää?

Syy Paavalin vankeuteen oli se, että hänen sanomansa vastaanottajat muuttuivat uhkakuviksi roomalaiselle hallinnolle. Evankeliumi Jeesuksesta ei sinänsä ollut se ongelma, vaan siitä seuraava asenne, jossa kieltäydyttiin kumartamasta keisarille.

”Jeesus on Herra”

Kristityt tunnustivat vain yhden Herran ja hän oli Herra Jeesus Kristus. Sinulle ja minulle Raamatusta löytyvä sanonta ”Jeesus on Herra” ei ole muuta kuin hieno tapa antaa kunnioituksemme Kristukselle. Kuitenkin varhaisille kristityille se oli eräs ensimmäisiä uskontunnustuksia, joilla kristityt ilmoittivat oman uskonsa sisällön muulle maailmalle.

Rooman valtakunnan kansalaiset, riippumatta omasta etnisestä taustastaan, ymmärsivät välittömästi, mitä tämä väite tarkoittaa. Koko valtakunnassa tunnettiin sama lause yhdellä pienellä erolla. Sanan Jeesus kohdalla he olivat tottuneet kuulemaan nimen ”keisari”. ”Keisari on Herra” oli tunnustus, jonka odotettiin tarvittaessa kuuluvan jokaiselta, joka asui Rooman valtakunnan sisällä.

Lause ”Jeesus on Herra” ilmaisi koko muulle yhteiskunnalle kaksi asiaa. Ensimmäiseksi se ilmaisi sen Herran, jota he palvelivat. He eivät palvelleen keisaria, vaan Jeesusta. Heidän elämänsä turvaaja ei ollut Rooman keisari, vaan elämän Herra Jeesus. Heidän elämänsä rajansa asettaja ei ollut keisari, vaan Herra Jeesus. Heidän ohjenuoransa ei ollut ensisijaisesti keisarin laki, vaan Jeesuksen opetukset.

Kristillisen uskon ydintotuus

Miksi Paavali oli vankilassa? Miksi jotkut uskovat olivat tuttuja vankiloiden kanssa? Miksi monet kristityt tunsivat henkilökohtaisesti jonkun, joka oli surmattu Jeesuksen seuraamisen johdosta. Eräs vastaus näihin kaikkiin on tämä varhainen kristillinen uskontunnustus ”Jeesus on Herra”.

Tämän tunnustuksen esille tuominen väärään aikaan väärässä paikassa riitti viemään uskovan vankeuteen tai jopa kuolemaan. Tämä oli se syy, joka teki Paavalin sanomasta niin vaarallisen roomalaisille viranomaisille, että he sulkivat tämän köyhän matkasaarnaajan vankeuteen useamman kerran ja lopulta jopa teloittivat tämän miehen mestaamalla.

Mitä sinä ajattelet, kun sanot: ”Jeesus on Herra”? Tämä lause ilmaisee edelleenkin erään suurimman kristillisen uskon ydintotuuden. Se pitää sisällään edelleen vallan, joka saa perkeleen voimat järkkymään. Tämä tunnustus on jotain, joka edelleen tuo kunniaa Jumalalle.
Sanokaamme palavin sydämin yhä uudelleen itsellemme ja tälle maailmalle: ”Jeesus on Herra”.

Mikke Tiainen
Amagasaki, Japani

Comments are closed.