Sanoma uudesta elämästä Kristuksessa

Sanoma uudesta elämästä Kristuksessa

Kristuksessa rakastetut tervehtivät teitä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aivan aluksi tahdon kiittää heitä, jotka tulevat lukemaan tämän todistuksen.

Älä pelkää, sillä Minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä Minä olen sinun Jumalasi” (Jes. 41:10).
Tämän Sanan mukaan ja sen kautta Jumala tekee selväksi, ettei Hänellä ole aikomustakaan jättää heitä, jotka luottavat ja ovat riippuvaisia Jumalasta kaikenlaisissa olosuhteissa. Jumala puhui nämä sanat aikana, jolloin Jumalan kansa etsi ihmisiä, jotka voisivat auttaa heitä, kun Hänen kansansa oli avuttomassa tilassa.

Kun me kohtaamme vaikeuksia, sairautta, perhe- tai taloudellisia ongelmia elämässämme ja kun henkinen paine on suuri, mekin etsimme jotakuta, joka voisi auttaa. Me toivomme jonkun auttavan meitä, ja toisinaan ongelmien lisääntyessä me menetämme kykymme ajatella selkeästi ja alennumme turvautumaan epäjumaliin kuunnellessamme joidenkin neuvoja. Näin tapahtui israelilaisillekin.

Jumalan lupaus

Vuonna 2012 vaimoni J. joutui koomaan äärimmäisten kipujen ja pyörtymiskohtausten seurauksena, jotka aiheutuivat hyytelömäisen rakkulan muodostumisesta aivoissa. Tämän johdosta tilanne oli erittäin kriittinen. Tuohon aikaan ainoa lapsemme oli seitsemän kuukauden ikäinen.

Lääkärit suorittivat kaksi leikkausta, mutta eivät saaneet tilannetta hallintaan. He sanoivat: ”Tilanne on erittäin vaikea ja vakava.”
Tuohon aikaan me käännyimme huutamaan apua Jumalalta. Monet ihmiset auttoivat meitä rukouksin, myös veljet ja sisaret Suomessa rukoilivat puolestamme.

Minä vahvistan sinua, Minä autan sinua” (Jes. 41:10). Tämän Sanan kautta Jumala paransi vaimoni, koska Hän on luotettava ja uskollinen. Jumala, joka ”versoi” Aaronin kuivettuneen sauvan, on ”versonut” vaimoni elämän uudelleen. Kunnia Jumalalle.

Jumalan uskollisuus

Jumala sanoo tänäkin päivänä israelilaisille: ”Minä olen valinnut teidät enkä jätä teitä.” Jotkut ihmiset jättävät vanhempansa, kun nämä ovat tulleet vanhoiksi, koska ajattelevat, ettei heistä ole enää heille hyötyä. Monet jättävät läheisensä heidän synnynnäisen vammaisuutensa tähden. Tästä johtuen monet hylätyt päätyvät kerjäläisiksi. Mutta meidän Jumalamme sanoo meille selkeästi, että Hän ei jätä sinua missään tilanteessa.

Hän uhrasi Poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän tähtemme. Apostoli Paavali sanoo kirjeessään roomalaisille 8:32: ”Hän, joka ei säästänyt omaa Poikaansakaan, vaan antoi Hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka Hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin Hänen kanssansa?

Tämä on rakkaus, joka antaa elämän, Jeesuksen rakkaus, joka ei petä eikä jätä. Se on meidän uskollisen Jumalamme rakkaus.
Jeesus uhrasi itsensä meidän tähtemme ja kantaa meidän heikkouksiamme ja vahvistaa meitä.

Jumalan lupaus Aabrahamille

Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri” (1. Moos. 15:1). Jumala lupasi tämän silloin, kun Hän näki Aabrahamin ruumiin jo heikentyneen. Aabrahamin heikentynyt ruumis oli suojattu Hänen voimallaan, joka teki hänet vahvemmaksi.

Liitonarkki oli tehty akasiapuusta ja päällystetty puhtaalla kullalla. Akasiapuu on mutkikas ja piikikäs, jolla on ikään kuin pettävä luonto kuten ihmiselläkin luonnostaan. Tuo puhtaan kullan päällys kuvaa jumalallisen voiman pysyvyyttä, katoamattomuutta.

Samalla tavalla Jumala vahvisti Aabrahamia ruumiillisesti tullen hänen kilvekseen vanhoilla päivillä. Aabraham sai Iisakin ja muita lapsia vielä vanhalla iällä. Jumalan lupauksen mukaan hänestä tuli ”kansojen paljouden isä”. Hengellisesti Aabrahamista tuli ”uskon isä”.

Lopuksi

Vaikka me olisimme tänään missä tahansa olosuhteissa, Jumalan lupaus vahvistaa meitä meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala, joka sanoi: ”Minä en jätä sinua enkä hylkää sinua”, on luotettava ja uskollinen” (Joosua 1:5).
Hän antaa meille voimaa ruumiillisesti täällä maan päällä, niin kuin on kirjoitettu 2. Kor. 5:4. Hän siunaa meidän kuolevaisen elämämme kuolemattomuudella ja vie meidät sisälle iankaikkiseen valtakuntaansa. Ylistys Herralle!
Olkoon Jumalan armo kaikkien teidän kanssanne.
”Pastori M. B.”

Edellä oleva on ICA-kodin johtavan pastorin ja johtokunnan puheenjohtajan todistus. Hän on, kuten aikaisemmissakin UEJ-artikkeleissa olemme kertoneet, Sanalle uskollinen, luotettava ja rehellinen kaikessa toimissaan.

Kuulumiset seurakunnista ja lastenkodilta

Tällä hetkellä Andhra Pradeshin osavaltiossa ei ole sulkutilannetta, joten seurakuntien työ on voinut jatkua normaalisti. Edellisessä kirjoituksessamme 2/2020 kerroimme uusilla paikkakunnilla Peterussa ja Dokiparrussa alkaneesta työstä. Molempien seurakuntien rukoushuoneet ovat valmistuneet ja avajaiskokoukset on pidetty lokakuussa 2020.

Viime kevään suuret evankelioimiskampanjat jouduttiin perumaan koronan vuoksi, mutta tilaisuuksia on kuitenkin pidetty pienemmissä mittakaavoissa kaikissa ICA-seurakunnissa. Viimeisin evankelioimistilaisuus elokuun alussa pidettiin pastori David Rajun johtaman Krotha Tungapadun seurakunnan yhteydessä ja yhdeksän henkilöä meni sen seurauksena kasteelle. Julistusvastuussa oli myös muita ICA-pastoreita.

Alkuvuodesta 2021 lastenkodin pojat pääsivät palaamaan ICA-kodille. Koulunkäyntiä kesti vain parisen kuukautta, kun tuli jälleen hallituksen määräys, että koulut suljetaan. Lapset palasivat kotikyliinsä. ICA-kodin henkilökunta, kodin johtajan Glady Babun ohjeistuksella, organisoi avustuspakettien keräämisen ja jakamisen pojille kesä-heinäkuussa, koska koulujen alku oli jälleen siirtynyt.

Nyt olemme odottavin mielin, sillä hallitus on informoinut, että kymppiluokan suorittaneet (noin 15-vuotiaat) ja sitä vanhemmat opiskelijat voivat palata kouluihin 16.8. Nuorempien koulunaloitus tapahtunee myöhemmin.
Kiitämme esirukouksista Intian ja ICA-kodin puolesta.

Antero ja Marjukka Lehtonen

Comments are closed.