Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen vastaan kristitty Päivi Räsänen

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen vastaan kristitty Päivi Räsänen

Olen ollut uskossa yli 34 vuotta. Koko tämän ajan eri seurakunnissa on tuotu esille, että nykyistä vaikeammat ajat ovat tulossa. Tosiasiassa kristittyjä vainotaan maailmanlaajuisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tänäänkin merkittävä osa kristityistä kokee henkilökohtaista vainoa uskonsa tähden.

Sitä vastoin meillä Suomessa on ollut todella helppoa kantaa uskovan nimeä. Harvemmin olen kuullut, että ketään olisi esim. pahoinpidelty uskonsa tähden. Mutta nyt olemme vähitellen tulossa toisenlaiseen aikaan Suomessakin.

Onko koko totuuden puhuminen kiellettyä?

Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa” (Mark. 8:38). Olemme tulleet siihen aikaan, jossa saa kylläkin puhua Jeesuksesta, mutta ei enää koko Hänen sanaansa.

Tämän on erityisen voimakkaasti saanut kokea sisaremme Päivi Räsänen. Hän on joutunut henkilökohtaisen vainon kohteeksi valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toimesta. En usko, että Toiviaisella on mitään sitä vastaan, että Räsänen puhuu uskostaan Jeesukseen tai Jumalan rakkaudesta. Kysymys onkin siitä, ettei Räsänen eikä kukaan muukaan saisi puhua koko Jumalan totuutta.

Toki Toiviainen kääntää asian siten, että kyse olisi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Toiviaisen mukaan Räsänen tulkitsee Raamattua siten, että se halventaa seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa. Edelleen Toiviainen ei sinänsä kiellä siteeraamasta Raamattua. En tarkalleen tiedä, miten Toiviaisen mukaan tulisi esim. seuraava Raamatun kohta tulkita: ”Älkää eksykö. Eivät haureelliset…eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat… peri Jumalan valtakuntaa” (1. Kor. 6:9-10, Raamattu Kansalle).

Tulkintakysymys?

Väitän, että jokainen, joka osaa lukea, ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Onko siis niin, että Toiviaisen mukaan kyseinen raamatunkohta saadaan lukea ääneen, mutta se tulee kuitenkin käytännössä tulkita toisin kuin siinä lukee. Rikoslaissa sanotaan, että ”joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta…” (RL 28:1).

Yllä mainitun logiikan mukaan, kyseinen lainkohtakin tulisi ensin lukea ääneen, mutta samaan hengenvetoon tulkita sitä siten, että toisen hallusta anastaminen ei kuitenkaan käytännössä ole varkaus eli rikos. Ylimpänä syyttäjänä Toiviainen ei tietenkään ole tätä mieltä.

Onkin varsin erikoista, että esim. rikoslakia tulee hänen mukaansa tulkita sen sanamuodon mukaan, mutta Raamattua taas ei. On kuitenkin huomattava, että Suomen laki on vain ihmisen kirjoittama, mutta Raamatun sanamuodot ovat peräisin itse kaikkivaltiaalta Jumalalta.

Johannes Kastaja oli saman tilanteen edessä. Raamatussa sanotaan, että Herodes kuunteli Johannesta mielellään. Mutta siinä vaiheessa, kun Johannes sanoi hänelle, että ”sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa”, hän joutui ongelmiin, mikä lopulta johti siihen, että Johannes kirjaimellisesti menetti päänsä.

On hälyttävää nähdä, miten Räsäsen oman kirkon edustajat eivät uskalla tai tahdo puolustaa häntä millään tavalla. Arkkipiispa ja piispat ovat hiljaa. Yhteiskunnan paine on niin suuri, että he katsovat viisaammaksi olla hiljaa.

Sitä vastoin Räsänen on saanut suurta tukea maamme rajojen ulkopuolelta jopa Luterilaistenkin taholta. Lisäksi muutamat USA:n arvostettujen yliopistojen professoritkin ovat tukemassa Räsästä. Onneksi Suomestakin löytyy kuitenkin paljon uskovia ja jopa ei-uskovia, jotka ovat antaneet tukensa Räsäselle.

Ns. pelotevaikutus mahdollinen seuraamus

Jos Räsänen tuomitaan valtakunnansyyttäjän syytteiden perusteella, niin seuraamuksena tulee olemaan sinänsä ainoastaan sakkoseuraamus. Kyse onkin enemmän ennakkotapauksesta ja ns. pelotevaikutuksesta. On selvää, että jos Räsänen saa tuomion, niin useat saarnaajat ja evankelistat ym. tulevat vaikenemaan ainakin kyseisestä aiheesta. Jo nyt on nähtävissä, että monet varovat sanojansa.

On myös muistettava, että jos suostumme kompromissien tielle, niin sillä tiellä ei ole loppua, vaan Raamatun totuus yksi kerrallaan tulee myydyksi. Meidän tuleekin pelätä Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Apostolit eivät uhkauksista huolimatta lakanneet, vaan julistivat sanaa kuten ennenkin. Samoin Daniel rukoili uhkauksista huolimatta kuten aikaisemminkin.

Danielin kirjassa kerrotaan, miten Daniel avasi ikkunan ja rukoili kolmesti päivässä, kuten oli ennenkin tehnyt, vaikka se oli kuoleman uhalla kielletty. Kuten muistamme, Danielin kävi lopulta hyvin, kun hän turvasi Herraan.

Saakoon Danielin antama esimerkki rohkaista meitä tulevassa kilvoituksessa. ”Jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan?” (Room. 8:31).

Lukijaani siunaten

Vesa-Pekka Lanne
Lohja

Comments are closed.