Haamanin uhka herätyksen sytyttäjänä

Haamanin uhka herätyksen sytyttäjänä

Tahdomme nähdä herätyksen, Jumalan voiman ilmestyvän sairaiden parantajana ja syntisten pelastajana, mutta mukava ajallinen elämä voi johtaa hengelliseen uneen. Israelin kansa oli nukahtanut aikansa Meedo-Persian supervallan helppoon elämään eivätkä he olleet Serubbaabelin ja n. 50 000 tuhannen muun juutalaisen (Esra 1-6) tavoin lähteneet takaisin kutsumuksensa maahan Israeliin.

Esterin kirjassa Jumalan kansa heräsi äkillisesti, kun paha agagilainen Haaman uhkasi kuningas Ahasveroksen (Kserkseen 485-465 eKr.) lainsäädännön voimalla hävittää kaikki juutalaiset koko sen aikaisesta maailmanvallasta, johon kuului 127 maakuntaa aina Intiasta Itä-Afrikan Etiopiaan saakka. Aluksi lainsäädännön muutos lähti vähäpätöisemmästä laista, jossa ylpeälle Haamanille määrättiin ikään kuin Jumalalle kuuluvaa palvontaa (Est. 3:1-2).

Kuinka totella lainsäädäntöä, kun se on ristiriidassa Jumalan Sanan kanssa?

Yhdellä juutalaisella miehellä Mordokailla oli niin Jumalan Sanan vahvistama selkäranka (2.Moos. 20:2-5), että hän ei taipunut epäjumalan palvelukseen, vaikka ystävät kehottivat ja kuninkaan säätämä laki velvoitti (Est. 3:2b-4).
Tätä jumalatonta lakia lukuun ottamatta Mordokai oli kuitenkin lainkuuliainen, niin kuin Jumalan ihmisten kuuluukin olla, jopa omantunnonkin tähden (Room. 13:1-7).

Mordokai oli paljastanut kuninkaan salamurhayrityksen ja näin ollen kuningas oli henkensä velkaa uskolliselle palvelijalleen (Est. 2:19-23). Nyt oli kuitenkin kriittinen piste ylitetty, että Mordokain oli toteltava enemmän Jumalaa kuin ihmisiä (Apt. 5:29).

Mitä on uskovien vainon takana?

Kun epäjumalanpalvelus tai Jumalan Sanan vastainen laittomuus vahvistetaan lailla, niin Jumalan kansa joutuu ahtaalle. Raamatun Jumalan rinnalla ei ole todellisuudessa mitään epäjumalia, joilla olisi yliluonnollisia kykyjä (1.Kor. 8:4-6).

Kuitenkin Jumalan paikkaa ja palvontaa halajava paholainen (Hes. 28:1-19) ja hänen demoninsa yhtyvät mielellään siihen, kun jollekin luontokappaleelle, esineelle tai ihmiselle annetaan vain Jumalalle kuuluvaa kunniaa ja palvontaa (1.Kor. 10:20-21).

Tämä selittää monissa uskonnoissa, epäjumalan palveluksessa ym. hengellisissä toiminnoissa koetut aidot yliluonnolliset ilmiöt. Kun ihmiset ovat tietoisesti tai tietämättään synnin tai epäjumalan palveluksen kautta kosketuksissa näkymättömään ja Jumalaa vihaavaan henkimaailmaan, niin on luonnollista, että heihin voi siirtyä vihaa Jumalaa ja Hänen omiaan kohtaan.

Haamanin halu panetella valheellisesti juutalaisista ja tappaa heidät sekä hirttää Mordokai omalle pihalleen oli demonista antikristillistä vihaa (Est. 3:5-14; Est. 5:9, 13-14; 2.Tess. 2:4).

Vainon vaikutus Jumalan kansaan eli seurakuntaan

Kun Mordokai ja juutalaiset kuulivat heidän tuhoamispäivämäärästään, joka oli kuninkaan sinettisormuksella eli peruuttamattomalla lailla vahvistettu, he kääntyivät itkien, rukoillen ja paastoten Jumalan puoleen (Est. 4:1-3).

Myös Ester saatuaan Mordokailta hengenvaarallisen kehotuksen mennä kuninkaan puheille pyysi paastoamaan puolestaan kolme vuorokautta (Est. 4:15-17). Joskus Jumalan täytyy antaa hädän leipää ja ahdistuksen vettä, että Hänen kansansa heräisi etsimään häntä ja heidän silmänsä avautuisivat näkemään opettajansa (Jes. 30:20).

Jumalan ennalta valmisteltu kätketty pelastussuunnitelma kansalleen

Jumala oli jo ennalta nähnyt kuninkaan murhanhimoisen ryyppykaverin Haamanin (Est.1:7-10; 3:15) nousun ”pääministeriksi” ja siksi Hän oli viisaudessaan kätkenyt Esterin kuninkaan läheisyyteen juuri tätä aikaa varten (Est. 4:14). Hepreassa Esterin nimestä löytyy merkitys kätketty, eikä hän ollut ilmaissut Mordokain neuvosta juutalaista uskoaan kuningattaren asemassa (Est.2:10,20).

Ehkä Jeesus tarkoitti tämäntapaista tilannetta sanoessaan, että mikään ei ole salattuna muuta varten kuin tullakseen julki (Mark. 4:22). Sokeudessaan kuningas melkein menetti juutalaisen vaimonsa Esterin ja uskollisen palvelijansa Mordokain, joka oli pelastanut kuninkaan hengen (Est. 2:19-23).

Ester oli myös profeetallinen kuva Messiaasta. Hän oli altis uhraamaan henkensä kansan puolesta (Est.4:16b), vapautti kansansa peruuttamattoman lain tuomiolta (Est. 8:3-9), paljasti ja tuomitsi vihollisen (Est. 7:6-10) ja muutti tuhonpäivän ilon ja juhlan päiväksi (Est. 8:17). Vertaa Jeesuksen työhön (Kol. 2:13-15).

Rukouksen ja paaston vaikutus

”Vanhurskas pelastetaan hädästä, ja jumalaton joutuu hänen sijaansa” (Sananl. 11:8).
Paaston jälkeen Esterillä oli enemmän rohkeutta hengenvaarasta huolimatta lähteä tunnustamaan uskoa kuninkaalle. Ester kuitenkin sai armon kuninkaan edessä (Est. 5:1-3).
Viisaudessaan hän lähestyi kuningasaviomiestään vatsan eli pitojen kautta jopa kaksi kertaa ennen kuin ilmaisi olevansa osa sitä kansaa, jonka kuningas oli säätänyt peruuttamattoman lain voimalla tuhottavaksi.

Salomo sanoo, että kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat: hän taivuttaa sen, minne ikinä tahtoo (Sananl.21:1). Siksi myös Paavali kehottaa rukoilemaan ennen kaikkea kuninkaiden ja vallanpitäjien puolesta (1. Tim. 2:1-2). Paaston jälkeen nämä Jumalan Sanan lupaukset toteutuivat sen aikaisen maailman mahtavimman hallitsijan kuningas Ahasveroksen kohdalla.

Yhtenä yönä kun kuningas ei saanut unta ja historian kirjoja luettiin, selvisi kuinka Mordokai oli pelastanut hänen henkensä eikä häntä oltu palkittu tästä urotyöstä (Est.6:1-3). Kuninkaan pohtiessa kuinka hän palkitsisi Mordokain, Haaman tuli kuin tilauksesta kysymään lupaa Mordokain hirttämiseen (Est. 6:4-10).

Haaman ei kerinnyt edes esittää pyyntöään, ennen kuin hän jo juoksi kuninkaan määräyksestä Mordokain edellä huutaen, että näin tehdään miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa. Mordokai ratsasti kuninkaan hevosella ja puettuna kuninkaan pukuun (Est.6:10-13).

Nöyryyttävän päivän päätteeksi, Haamanilla oli kiire Esterin järjestämiin toisiin pitoihin, joissa Esterin paljastus hänen juutalaisesta syntyperästään avasi lopulta kuninkaan silmät Haamanin valheelle. Kuningas ymmärsi totuuden siitä, että hän oli tyhmyydessään määrännyt omalla peruuttamattomalla laillaan myös oman vaimonsa kuolemaan (Est. 6:14- 7:7).

Tämän jälkeen Haamanin pidot ja elämä päättyivät kuninkaan määräyksestä hänen omalle pihalleen Mordokaita varten rakennuttamaansa hirsipuuhun (Est.7:8-10). Myös Haamanin pojat päätyivät hirsipuuhun (Est. 9:12-13).

Lisäksi Mordokai siirtyi Haamanin paikalle suurvallan ”pääministeriksi” ja sai hallintaansa Haamanin talon (Est. 8:1-2). Mordokaille annettiin nyt kuninkaan sinettisormus, jolla hän sääti taas uuden peruuttamattoman lain, että juutalaiset saivat puolustautua heidän vihamiehiltään aikaisemmin säädettynä tuhopäivänä (Est. 8:7-17).

Tuosta surun ja murheen päivästä tulikin ilon ja riemun päivä, ja aina tuosta päivästä lähtien juutalaiset ovat viettäneet Puurim-juhlaa aina Adar-kuun 14. ja 15. päivä. Puurim tarkoittaa hepreaksi arpoja, koska juuri arpaa heittämällä Haaman valitsi tuon juutalaisten tuhopäivän (Est. 9:20-28).

Mikä parasta, kun kuninkaan sanansaattajat saapuivat ratsuillaan kaikkialle Meedo-Persian liittovaltion alueille tuomaan sanomaa uudesta juutalaiset pelastavasta laista, niin monet kääntyivät juutalaisiksi, ja tulivat näin ollen uskomaan Israelin Jumalaan, sillä kauhu juutalaisia kohtaan oli vallannut heidät (Est.8:17).

Loppujen lopuksi Haamanin uhka toi herätyksen Jumalan kansalle ja koko Meedo-Persian valtakuntaan niin, että Jumalan kansa vain lisääntyi, kun niin monet ihmiset tulivat uskomaan Jumalaan.

Israelin lähetit

Comments are closed.