Lehtien lukemisen tilanne nykyajassa

Lehtien lukemisen tilanne nykyajassa

Hiljattain julkaistiin tutkimus sanomalehtien lukuinnostuksesta suomalaisten keskuudessa. Itse asiassa sanomalehdet voivat hyvin, vaikkakin paperiversiot ovat vähitellen vaihtumassa nettiversioon.
Itse luen lahtelaista sanomalehteä Turussa ollessani netissä näköispainoksena. Tutkimukset osoittavat, että aikakauslehdet sen sijaan ovat vaikeuksissa. Niiden lukeminen on jo vuosia vähentynyt vähenemistään.

Hengellisten lehtien tilanne

Millainen tilanne on hengellisten lehtien markkinoilla? Minulle on Uusi Elämä Jeesuksessa -lehden (UEJ) päätoimittajana tullut viranpuolesta helluntaitaustaiset Ristin Voitto ja Ristin Kansa sekä Suomen Baptistikirkon Kodin Ystävä. Jotkin näistä lehdistä ovat varovaisesti avanneet julkaisutoimintaansa netin puolelle.

Myös edustamani UEJ löytyy nettiversiona. Nuo yllä mainitut lehdet ovat lähinnä uskoville suunnattuja. Parikymmentä vuotta sitten UEJ teki sen päätöksen, että lehden profiilin on oltava evankelioiva. Tarkoitus ei ollut tehdä siitä Baptistilähetyksen sisäistä jäsenlehteä. Päätös oli varmasti oikea.
Parhaimmillaan aiemmin kuusi kertaa vuodessa ilmestyneen lehden (nykyään neljä kertaa vuodessa) kertapainos oli jopa noin 20.000 lehteä!

Katselin TV:stä ohjelmaa Billy Grahamista. Täytyy sanoa, että kuulemani pienetkin pätkät hänen julistustaan antoivat väkevän vaikutelman Pyhän Hengen voitelemasta yksinkertaisesta pelastussanomasta. Ohjelman laatijat korostivat kuitenkin, että Graham oli ajan hermolla myös median käytön suhteen.
Tuolloin myös kristillisillä lehdillä oli oma merkityksensä evankelioimisessa. Siksi Grahamin organisaatio julkaisi laajalevikkistä lehteä nimeltä Decision Magazine.

UEJ-lehden jatko?

Nyt olemme tulleet tilanteemme uudelleen arvioimisen kohdalle. Jatkammeko entisellä tavalla? Painotammeko nettiversioon? Jos menemme nettiin, niin saavutammeko ei-uskovaisia samalla tavoin kuin nyt paperiversioilla? Vai onko koko kristillisen lehden merkitys evankelioinnin välineenä aikansa elänyt?

Lehteä julkaisevat seurakunnat joutuvat nyt joka tapauksessa uusien valintojen ja päätösten eteen. Tämä lehti on nimittäin ehdottomasti viimeinen, jossa nimeni esiintyy päätoimittajana. Osallistun jatkossa vain silloin tällöin kirjoittajana, mikäli niin halutaan.

Olen vetänyt tätä rekeä yli 20 vuotta eikä minulla ole enää mitään uutta annettavaa. Ikääkin on kymmenisen vuotta yli eläkeiän (73 v.). Haastan siis kaikki UEJ-lehden vastuuhenkilöt ja lehtemme ystävät palavaan rukoukseen, jotta Jumala saisi antaa johdatuksensa ja viisautensa päättäville elimille.

Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita ja työtovereita näistä vuosista. Erityisesti haluan mainita nimeltä toimitussihteerimme Kati Karjanlahden ja viime vuosina lehden taitosta vastanneen Marko Soinin. Kiitos myös kaikille kirjoittajille ja niille, joiden todistuksen Jeesuksesta olemme saaneet julkaista. Kiitos edeltäjilleni lehden päätoimittajina.
Ikäähän UEJ:lla on noin 34 vuotta. Toivotan siunausta keski-ikään ehtineelle lehdelle.

Pauli Rahkonen
Lahti

Comments are closed.