Uudesta rahankeräyslaista

Uudesta rahankeräyslaista

Kuninkaan sydän on Herran kädessä kuin vesiojat; hän taivuttaa sen, kunne tahtoo” (San. 21:1).
Vuoden 2016 aikana julkisuuteen tuli tieto sisäministeriön muutosehdotuksesta liittyen kolehdinkeräykseen hengellisissä kokouksissa.
Sisäministeriön omaksuman tulkinnan mukaan yhdistyspohjaisten seurakuntien tulisi omata rahankeräyslupa rahankeräämiseen jäsenistön ulkopuolelta. Siten kolehdin kerääminen edellyttäisi mainitun tulkinnan mukaan voimassaolevaa rahankeräyslupaa, jossa on mainittu keräystapana yleisöön vetoaminen tilaisuuksissa.

Rukoustaistelu asian puolesta

Tämä aiheutti voimakasta huolta monissa seurakunnissa. Olemmeko jo Suomessakin Venäjän tiellä? Pakotetaanko itsenäisiä paikallisseurakuntia yhteiskunnan taholta vastoin seurakuntalaisten omantunnon vapautta liittymään kirkkokuntaan? Joudummeko seurakuntana menemään ns. ”maan alle”?

Baptistilähetyksen veljespäivillä tehtiin jopa periaatepäätös, minkä mukaan seurakunnat ovat tarvittaessa valmiit turvautumaan em. äärimmäiseen toimintamalliin. On selvää, että tämä olisi aiheuttanut huomattavia vaikeuksia seurakuntien toiminnalle, mikä koskee esim. omistamista, palkan- ja vuokranmaksua jne.

Onneksi monissa seurakunnissa aloitettiin kuitenkin rukoustaistelu asian puolesta. Lisäksi saamme olla kiitollisia eduskunnassa olevista tämän ajan ”Estereistä” ja ”Danieleista”, jotka pyrkivät erittäin aktiivisesti vaikuttamaan tulevan rahankeräyslain sisältöön. Haluan tässä mainita esim. Päivi Räsäsen ja Antero Laukkasen. On myös tuotava esille monet yksityishenkilöt, jotka olivat suoraan yhteydessä esim. sisäasiainministeriin.

Minun on myönnettävä, että en ollut uskoa omia silmiäni, kun viime vuoden tammikuussa perehdyin sisäasiainministeriön asettaman rahankeräyslakityöryhmän julkituomaan mietintöön, joka asettuikin sille kannalle, että yhdistyspohjaisia seurakuntia tulee käsitellä yhdenvertaisesti yhdyskuntapohjaisten seurakuntien kanssa.

Kyse oli kuitenkin vasta mietinnöstä eikä edes hallituksen esityksestä tai eduskunnan antamasta laista. Tämän vuoksi rukousta jatkettiin vielä aina kuluvan vuoden maaliskuuhun saakka, jolloin eduskunta sääti uuden rahankeräyslain. Kehotin itsekin mm. tähän lehteen otetussa kirjoituksessa uskovia jatkamaan rukousta asian puolesta.

Rukouksia kuuleva Jumala

Olen kokenut, että ns. kristikansa on saanut tämän asian tiimoilta monta oppituntia. Raamattu sanoo: ”kiirehtivän jalka astuu harhaan” (San. 19:2). Viimeisten vuosien aikana minuunkin on otettu yhteyttä useista eri seurakunnista. Olen järjestelmällisesti sanonut yhteydenottajille, että juuri nyt ei kannata vielä tehdä mitään, vaan tulee odottaa lopullisen rahankeräyslain sisältöä.

Tästä huolimatta liian monet seurakunnat eivät ole jaksaneet/uskaltaneet odottaa, vaan ovat liittyneet joko olemassa olevaan uskonnolliseen yhdyskuntaan tai perustaneet uuden yhdyskunnan nimenomaan kolehtiasian vuoksi.
Toinen opetus on siinä, että Jumala todellakin kuulee rukoukset. Hän pitää huolta uskovasta kansastaan vielä tänäkin päivänä. Hän todellakin taivuttaa kuningastenkin sydämet, minne tahtoo.

Emme edes ymmärrä, kuinka kiitollisia saamme olla Jumalalle, että eduskunta hyväksyi uuden rahankeräyslain 7.3.2019. Se tulee voimaan vielä tämän vuoden puolella. Rahankeräyslain 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan ”rahankeräyslakia ei sovellettaisi Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön yleisölle avoimeen maksuttomaan tilaisuuteen osallistuvien keskuudessa järjestettävään rahalahjoitusten keräykseen, kun tilaisuus järjestetään sisätiloissa”.

Hallituksen esityksen mukaan sisätilalla tarkoitettaisiin myös muun muassa telttoja ja telttarakennelmia, joita pystytettäisiin väliaikaisesti esimerkiksi erilaisia tapahtumia varten. Siten saisimme kenenkään estämättä kerätä kolehteja kaikenlaisissa kokouksissamme, kunhan ne vain ovat sisätiloissa.

On huomattava, että teltta on mainittu erikseen. Omassa seurakunnassani on ollut tapana kerätä telttasarjan yhteydessä pidettävän lähetyskokouksen aikana ns. lähetysuhri. Tämäkin siis tapahtuisi kenenkään estämättä.

Tilinumerot saavat olla seurakuntien nettisivuilla näkyvillä

Edelleen seurakunnilla on jatkossa ”lain suoja” nettisivuilla oleviin tilinumeroihin. On kuitenkin huomattava, että nettisivuilla ei saa olla erillistä kehotusta työn tukemis- tai kannatusmaksun suorittamiseksi. Perinteisesti monilla sivuilla on ollut esim. maininta: ”Jos haluat tukea toimintaamme, voit antaa lahjoituksesi seuraaville tileille.” Tämä on siis kiellettyä.

Pidän myös hyvänä asiana sitä, että rahankeräyslakia sovelletaan maksullisissa tilaisuuksissa kerättyihin kolehteihin. Tämä on hyvin raamatullista, koska evankeliumin tulee olla ilmaista. Maksulliset tilaisuudet ovat kuitenkin viime vuosien aikana lisääntyneet. Niissä on usein ollut puhujavieraana opillisesti harhaanjohtavia tai ainakin hämmennystä aiheuttavia puhujia. Erillisillä maksuilla on pyritty kattamaan esim. puhujapalkkiot. Uusi laki vaikeuttaakin tällaista toimintaa.

Uskon vakaasti, että seurakunnan rukouskokouksissa vaikutetaan vielä tänäänkin kokonaisen kansakunnan kohtaloon. Jatketaan ystävät rukousta rakkaan isäinmaamme puolesta. Rukoillaan, että tasavallan presidentti, mahdollisimman moni ministeri, kansanedustaja ja virkamies tulisivat elävään uskoon Jeesukseen ja että tämän ajan ”Esterit” ja ”Danielit” pysyisivät lujana vakaumukselleen eivätkä tekisi kompromisseja.

Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä” (San. 14:34).

Lukijaani siunaten

Vesa-Pekka Lanne
Lohja

Comments are closed.