Kategoria: Opetus

Miksi vainot?

Miksi vainot?

Jos seurakuntavierailun teemana on ”kristittyjen vainot”, niin aivan varmasti joudumme vastaamaan kysymykseen: ”Miksi kristittyjä vainotaan?” Kattavin vastaus löytyy Raamatusta. Vainot ovat totta, koska Jumalan Sana näin sanoo.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta voimme lukea, mitä Jumala sanoo Saatanalle: “Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän”. Näin Jumala itse on säätänyt, ja läpi Raamatun voimme lukea, miten tämä konflikti etenee.

Read More Read More

Mikä on totuus? (Joh. 18:38)

Mikä on totuus? (Joh. 18:38)

Pilatus esittää tämän kysymyksen palatsissaan Jerusalemissa n. 2000 vuotta sitten vangille nimeltä Jeesus. Samaan aikaan ulkopuolella on suuri kiihtynyt kansanjoukko, joka huutaa ja vaatii kaiken aikaa Jeesusta tuomiolle. Pilatus on jollakin lailla arka tuomitsemaan miestä ja haluaisi pestä kätensä koko asiasta. Heidän keskustelunsa aiheena on, onko Jeesus juutalaisten kuningas?

Read More Read More

Pietarin ajatuksia

Pietarin ajatuksia

Jokin aika sitten oli eräässä kristillisessä viikkolehdessä kirjoitus, jossa eräs henkilö pahoitteli tilannetta seurakunnissa, joissa yli 70-vuotiaat ihmiset joutuvat edelleen huolehtimaan seurakunnan siisteydestä, ruokailujen järjestämisistä, rakentamisesta, lainan lyhennyksistä jne. Ja samaan aikaan nuoret kokoontuvat omissaan ja joissakin paikoin perustavat omat seurakuntansa.

Olisiko Pietarilla annettavaa tähän ongelmaan? Tukeeko Pietari entisen Suomen YK-liiton pääsihteerin, Hilkka Pietilän arviota ihmisen aineettomista perustarpeista?
Hänen mukaansa jokaisen ihmisen perustarpeita ovat mm.: 1. Tarve tulla rakastetuksi ja rakastaa. 2. Jokaisella ihmisellä on tarve elää yhteydessä ja vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin, sekä osallistua yhteisönsä toimintaan. 3. Tarve tuntea olevansa jotain merkityksellistä.

Read More Read More

Kuivettunut käsi

Kuivettunut käsi

Evankeliumeissa on useita silminnäkijöiden kertomuksia Jeesuksen toiminnasta maan päällä, joskus nuo tapaukset ovat jopa vertauskuvallisia. Yksi tällainen tapahtuma on kuvailtu Luukkaan evankeliumissa, jossa Jeesus parantaa miehen kuivettuneen eli nykytermein halvaantuneen käden (Luukas 6:6-10).
Miehen elämässä oli tapahtunut henkilökohtainen tragedia, hänen oikea kätensä oli halvaantunut. Käyttämättömänä käsi oli vähän kerrassaan näivettynyt, lihasten ja rasvakerroksen kadotessa jättäen pelkän nahan luun päälle.
Vuosia halvaantuneena ollut jäsen luo helposti mielikuvan kuivuneesta oksasta, eikä tällaisia tapauksia osattu Jeesuksen aikoina hoitaa niin tehokkaasti kuin meidän päivinämme.

Read More Read More

Israel, kohtalon valinta

Israel, kohtalon valinta

1 Moos. 12: 1 – 3 jakeissa Herra puhuu Abramille Harranissa: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä olen siunaava niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”
1 Moos 17:5: ”Niin älköön sinua kutsuttako Abramiksi (korkea isä), vaan nimesi olkoon Aabraham (paljouden isä)”.

Read More Read More

Risti – Jumalan voima

Risti – Jumalan voima

”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima” (1. Kor 1:18). Paavali aloittaa Korinttolaiskirjeen hyvin vahvalla itseymmärryksellä. 1. Kor. 1:1 hän esittelee itsensä Kristuksen kutsuttuna, apostolina ja tätä kaikkea Jumalan tahdosta. Kuitenkaan Paavali ei tullut paikkakunnalle suurena apostolina, vaan hän tuli teltantekijäksi. Korinttossa olonsa ajan hän työskenteli Priskillan ja Akylaksen kanssa, sillä heillä oli sama, teltantekijän ammatti. Lsäksi he olivat Paavalin lailla antautuneet Jumalanvaltakunnan työhön, jopa niin, että olivat antaneet kotinsa seurakunnan kokoontumispaikaksi (1.Kor.16:19). Paavalin vierailu kaupungissa kesti puolitoista vuotta (Apt.18:11).

Read More Read More

Vaivan näkemisen siunaus

Vaivan näkemisen siunaus

2.Tim 1:8: ”…kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa”. Kun katsomme suurten Jumalan palvelijoiden elämää, kuten Danielin, Daavidin tai Paavalin, näemme selvästi yhden piirteen: kaikki heistä olivat hengen miehiä. He tunsivat Jumalan mitä henkilökohtaisimmalla tavalla ja näkivät Jumalan käden liikettä oman elämänsä aikana. Mutta mikä on tuo asenne, joka nosti Danielin Babylonian hoviin ja joka teki lammasten kaitsijasta Israelin historian suurimman kuninkaan? He olivat valmiit Paavalin tavoin kärsimään vaivaa!

Read More Read More

Jumalan seulonta seurakunnassa

Jumalan seulonta seurakunnassa

Eräs mies näki kerran unen Jeesuksesta, hetken kuluttua uneen ilmestyi myös toinen Jeesus, mies hämmentyi, koska ei tiennyt kumpi Jeesus oli oikea. Siihen hän heräsi ja ymmärsi, että on olemassa myös toisia Jeesuksia. Hänen täytyi tietää kuka on oikea Jeesus.

Read More Read More