Kategoria: Opetus

Ketä sinä kuuntelet?

Ketä sinä kuuntelet?

Tämä hyvin arkinen kysymys on värittänyt ihmiskunnan elämää Raamatun alkuajoista asti. Jo luomiskertomuksesta löydämme ensimmäisen ihmisparin pohtimassa tätä samaa kysymystä. Jumala oli asettanut ihmisen viljelemään ja varjelemaan paratiisia, antaen heille täyden nautintavapauden paratiisin antimiin.

Read More Read More

Vain yksi lause

Vain yksi lause

Oletko koskaan joutunut vangituksi? Aika harva suomalainen on joutunut vankilaan. Luulen, että 99 % prosenttia meistä ei ole ollut vangittu ja saattaa olla, että 80 % meistä ei ole edes koskaan käynyt vankilan sisällä. Jos olisimme kysyneet saman kysymyksen ensimmäisten vuosisatojen kristityiltä, niin vankilassa olleiden uskovien prosentti olisi ollut jonkin verran korkeampi.

Read More Read More

Oletko riskin ottaja?

Oletko riskin ottaja?

Elämme parhaillaan ajassa, jossa et voi välttyä kuulemasta erilaisista riskeistä. Monet artikkelit käsittelevät erilaisia riskejä, mitä taloudessa tapahtuu, tai mitä terveydellisiä riskejä voitkaan kohdata. Joku pohtii ilmastoa ja joku toinen jotain muuta.

Yhteistä näille monille asioille on kuitenkin se, että yksilön vaikutusmahdollisuus jää häviävän pieneksi, mutta silti ne vaivaavat meidän mieltämme, koska ihminen on luonnostaan kiinnostunut tulevaisuudestaan ja turvallisuudestaan.

Read More Read More

Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen ajankohta Danielin mukaan

Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen ajankohta Danielin mukaan

Israelin merkittävimpiin kuulunut rabbi Akiva voiteli juutalaisten kapinakenraalin Shimon Bar-Kokhban messiaaksi toisen roomalaisia vastaan käydyn kansannousun aikana (132–135 jKr.). Häntä ilmeisesti ahdisti Messiaan tulon viipyminen yli ajan, jolloin hänen olisi pitänyt ilmestyä.
Talmudin perusrungon kokoajana pidetty rabbi Jehuda (135–217 jKr.) totesi, että Danielin ilmoittama aika (Dan. 9: 24?27) oli mennyt ohi jo kauan sitten.

Read More Read More

Seuraa minua

Seuraa minua

Kristinusko määritellään maailman valtauskontojen joukkoon, joista se kuitenkin alkuperäiseltä sanomaltaan eroaa kovasti. Uskonnoissa niiden tarjoama pelastus vaatii ihmiseltä uskonnollisiksi miellettyjen rituaalien harjoittamista ja täyttämistä. Niissä pelastus, paratiisi tai nirvana, saavutetaan ihmisen oman tekemisen kautta, yleensä kilvoitellen, hyvin eläen ja erilaisia rituaaleja suorittaen.
Valtauskonnoissa, kuten hindulaisuudessa, islamissa ja juutalaisuudessa, tällaisia tunnettuja rituaaleja ovat mm. ympärileikkaus, pyhiinvaellukset ja määrätyissä joissa suoritettava rituaalikylpeminen. Tällaista suorittamisen ja rituaalien täyttämisen vaatimusta ei kristinuskossa ole, vaan sen alkuperäinen sanoma on armo ilman ehtoja, jokaiselle, joka uskoo Jeesuksen olevan Jumalan poika ja maailman vapahtaja.

Read More Read More

Kestävä rukous

Kestävä rukous

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: ’Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: ’Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan’. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut.
Vaan sitten hän sanoi mielessään: ’Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.’
Niin Herra sanoi: ’Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?’
” (Luuk.18:1-8).

Rukouksen välttämättömyys

On mahdotonta uskoa Jumalaan tuntematta samalla tarvetta rukoilla Jumalaa. Rukous on ehdottoman välttämätön hengellisen elämän kannalta. Jeesus korostaakin tätä asiaa eri tilanteissa opetuslapsilleen. Meidän täytyy rukoilla, sillä olemme aina riippuvaisia Jeesuksesta, jolle nyt elämme ja jolle nyt haluamme elää.

Vertauksen tuomarilla ei ollut mitään arvovaltaa yläpuolellaan. Hän ei välittänyt Jumalasta. Toisten ihmisten mielipiteet ja ajatukset eivät häntä liikuttaneet vähääkään. Hän oli täysin sopimaton tuomariksi. On ymmärrettävä, että tämä tuomari ei ole Jumalan vertauskuva, koska Jeesuskin sanoi, että hän oli väärä tuomari (jae 6) siis Jumalan vastakohta.

Jeesus käyttää häntä tässä vertauksessa, koska hän haluaa sanoa opetuslapsilleen, että jos leski, vertauksen toinen päähenkilö, onnistuu voittamaan tuomarin ja saa tämän kuulemaan hänen asiaansa, miten paljon enemmän Jumalan kansa voikaan luottaa Herralta tulevaan apuun.

Peräänantamattomuus rukouksessa

Vertauksen ydin on naisen hellittämättömyys. Tuomari karkotti naisen luotaan kerta toisensa jälkeen, mutta leskinainen ei antanut periksi. Nainen turvautui ainoaan aseeseen, mikä hänellä oli, peräänantamattomuuteen. ”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?” Miten suuri syy Jumalalla onkaan tarttua asioihin!

Kuinka paljon Hän kaipakaan uskoviensa rukouksia ja anomuksia ja saada auttaa meitä? Miten hänen sydämensä mielistyykään, kun me etsimme Jumalaa ja tahdomme kuulla Hänen neuvottelujaan. Hän toimittaa oikeuden pian tai Hän auttaa heitä pian, sanoo jae 8.

Uskova rukous

Vertaus loppuu pysäyttävällä tavalla: ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa/uskollisuutta maan päältä?” Vertauksen asiayhteydestä voidaan päätellä, että jae 8 tarkoittaa nimenomaan rukoilevia uskovia. Jakeen ajatuksen voisi kääntää: ”Kun ihmisen poika tulee, löytääkö Hän uskovaa rukousta maan päältä?

Ystävät, ei lakata rukoilemasta. Me tarvitsemme Jumalaa, siispä tarvitsemme rukousta. Me haluamme palvella Jumalaa, siispä meidän täytyy hiljentyä kuulemaan Hänen ajatuksiaan. Me tahdomme nähdä vastauksia, joten aletaan taas anoa. Me haluamme elää lähellä Jumalaa, sitä kokeaksemme aletaan kiittää Häntä.

Me olemme kansaa, joka puhuu Jumalalleen ja kuulee Jumalaansa. Opetellaan taas puhumaan meidän Herrallemme. Herra, opeta meitä rukoilemaan! 

Jari Korhonen
Lohja

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta

Voimme nähdä, kuinka henget toimivat esimerkiksi itämaisissa uskonnoissa ja mystiikassa ja saavat aikaan kaikkinaisia ulkoisia merkkejä ja ihmeitä, kuten kielillä puhumista, sairaiden parantamisia, kaatumisia henkivoimien vaikutuksesta, profetoimista jne. Kun luemme raamatusta mm. kertomuksen Mooseksesta, näemme kuinka Egyptin tietäjät ja velhot toistivat tunnustekoja, jotka Jumala käski Mooseksen tehdä.

Read More Read More

Pyhä ketjureaktio

Pyhä ketjureaktio

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn: ”Parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk. 24:47).  Se oli Mestarin käsky opetuslapsilleen. Tämän käskyn käytäntöön panemisesta riippuisi tulevien sukupolvien pääsy Jumalan tulevan tuomion alta armon alle.

Read More Read More

Uskollisuus

Uskollisuus

Löytäneekö uskoa?

Jeesuksen opettaessa vertauskuvaa kestävästä rukouksesta, hän päättää opetuksensa lauseeseen, joka on askarruttanut monia Raamatun lukijoita. Kyseinen Raamatun kohta kuuluu näin: ”Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Luuk. 18:8b). Ihmetystä on herättänyt mm. se, että toteaako Jeesus uskon itseensä katoavan maailmasta? Vai mitä hän opetuksellaan tarkoittaa?

Read More Read More