Kategoria: Opetus

Joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa

Joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa

Nämä sanat Jeesus sanoi fariseukselle nimeltä Nikodeemus, miehelle, joka oli aikansa uskonnollisia johtajia ja tunsi Mooseksen lain kaikkine vivahteineen ja jonka nimi tarkoittaa “kansan voittaja”. Kaiken järjen mukaan hänen olisi pitänyt johdattaa ihmisiä Jumalan tuntemiseen, eikä kysyä: “Kuinka tämä voi tapahtua?”

Read More Read More

Rukouksen voima

Rukouksen voima

Joskus ihmisistä, jopa uskovista, tuntuu, ettei rukouksesta ole juurikaan hyötyä. Siitä tulee totuttu rutiini ja tapa, niin kuin fariseuksilla, jotka hekin rukoilivat ja paastosivat paljon. Toisaalta seurakunnan historia tuntee sellaisia ”rukouksen jättiläisiä”, kuten George Müller, joka kirjasi kymmeniätuhansia rukousvastauksia elämänsä aikana.

Read More Read More

Kadonnut hopearaha

Kadonnut hopearaha

Luuk. 15:8-10: ”Tahi jos jollakin naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää? Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo: ’Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut’. Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.

Read More Read More

Mitä on parannuksen tekeminen?

Mitä on parannuksen tekeminen?

Parannuksen tekemisellä on kiistatta keskeinen merkitys Raamatun kertomuksissa ja opetuksessa. Se kuului niin Vanhan Testamentin juutalaisuuteen kuin Uuden Testamentin kristillisyyteenkin. Heprean ja kreikan kielten parannusta tarkoittavissa sanoissa on kuitenkin ero. Tämä ero saattaa heijastaa myös Vanhan Liiton ja Uuden Liiton välistä eroavuutta.

Read More Read More

Miksi vainot?

Miksi vainot?

Jos seurakuntavierailun teemana on ”kristittyjen vainot”, niin aivan varmasti joudumme vastaamaan kysymykseen: ”Miksi kristittyjä vainotaan?” Kattavin vastaus löytyy Raamatusta. Vainot ovat totta, koska Jumalan Sana näin sanoo.
Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta voimme lukea, mitä Jumala sanoo Saatanalle: “Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän”. Näin Jumala itse on säätänyt, ja läpi Raamatun voimme lukea, miten tämä konflikti etenee.

Read More Read More

Mikä on totuus? (Joh. 18:38)

Mikä on totuus? (Joh. 18:38)

Pilatus esittää tämän kysymyksen palatsissaan Jerusalemissa n. 2000 vuotta sitten vangille nimeltä Jeesus. Samaan aikaan ulkopuolella on suuri kiihtynyt kansanjoukko, joka huutaa ja vaatii kaiken aikaa Jeesusta tuomiolle. Pilatus on jollakin lailla arka tuomitsemaan miestä ja haluaisi pestä kätensä koko asiasta. Heidän keskustelunsa aiheena on, onko Jeesus juutalaisten kuningas?

Read More Read More

Pietarin ajatuksia

Pietarin ajatuksia

Jokin aika sitten oli eräässä kristillisessä viikkolehdessä kirjoitus, jossa eräs henkilö pahoitteli tilannetta seurakunnissa, joissa yli 70-vuotiaat ihmiset joutuvat edelleen huolehtimaan seurakunnan siisteydestä, ruokailujen järjestämisistä, rakentamisesta, lainan lyhennyksistä jne. Ja samaan aikaan nuoret kokoontuvat omissaan ja joissakin paikoin perustavat omat seurakuntansa.

Olisiko Pietarilla annettavaa tähän ongelmaan? Tukeeko Pietari entisen Suomen YK-liiton pääsihteerin, Hilkka Pietilän arviota ihmisen aineettomista perustarpeista?
Hänen mukaansa jokaisen ihmisen perustarpeita ovat mm.: 1. Tarve tulla rakastetuksi ja rakastaa. 2. Jokaisella ihmisellä on tarve elää yhteydessä ja vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin, sekä osallistua yhteisönsä toimintaan. 3. Tarve tuntea olevansa jotain merkityksellistä.

Read More Read More

Kuivettunut käsi

Kuivettunut käsi

Evankeliumeissa on useita silminnäkijöiden kertomuksia Jeesuksen toiminnasta maan päällä, joskus nuo tapaukset ovat jopa vertauskuvallisia. Yksi tällainen tapahtuma on kuvailtu Luukkaan evankeliumissa, jossa Jeesus parantaa miehen kuivettuneen eli nykytermein halvaantuneen käden (Luukas 6:6-10).
Miehen elämässä oli tapahtunut henkilökohtainen tragedia, hänen oikea kätensä oli halvaantunut. Käyttämättömänä käsi oli vähän kerrassaan näivettynyt, lihasten ja rasvakerroksen kadotessa jättäen pelkän nahan luun päälle.
Vuosia halvaantuneena ollut jäsen luo helposti mielikuvan kuivuneesta oksasta, eikä tällaisia tapauksia osattu Jeesuksen aikoina hoitaa niin tehokkaasti kuin meidän päivinämme.

Read More Read More