Aiheet

Arkisto

Mikä sitten on uskon päämäärä?

Kääntyessään Jumalan puoleen, hyväksyessään Jumalan uuden liiton rakkauden lain ohjenuorakseen, ihminen pyytää anteeksi eron aikaansa Jumalasta, epäuskoaan ja kaikenlaista syntisyyttään, saa syntyä Jumalan Hengestä Jumalan lapseksi. Uusi Jumalan lapsi käy kasteella ja saa täyttyä Pyhällä Hengellä, puhua uusin kielin, ja siten saa voiman pysyä Jumalan rakkauden johdatuksessa elämän arjessa. Päämäärä on nyt siis selvä – taivaskoti.

Lue koko artikkeli

Temppelin esirippu – Kristuksen esikuva

Jeesuksen aikana Jerusalemin pyhä temppeli oli juutalaisten uskonnollisen elämän keskipiste. Temppelissä uhrattiin eläimiä ja palvottiin Jumalaa Mooseksen lain opettamalla tavalla. Hepr. 9:1-9 kertoo, kuinka esirippu erotti kaikkein pyhimmän, Jumalan maanpäällisen asuinpaikan, muista temppelin toimialueista, jotka oli varattu ihmisten käyttöön. Tämä ilmaisi, kuinka synti erottaa ihmisen Jumalasta (Jes. 59:1-2). Vain ylimmäinen pappi saattoi kerran vuodessa mennä väliverhon erottamaan tilaan (2. Moos. 30:10; Hepr. 9:7) Jumalan luo Israelin edustajana uhraamaan syntien edestä (3. Moos. 16).

Lue koko artikkeli

Käytännön kenttäharjoitukset

Mark. 1:14-18: ”Mutta sitten kuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi : ’Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi’. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, näki hän Simonin ja Andreaan, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen; sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille: ’Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia’. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä”.

Lue koko artikkeli

Alkuperäinen joulu vakavassa vaarassa

Sana joulu on germaaninen lainasana, joka alun perin tarkoitti yksinkertaisesti juhlaa. Lienee niin, että katolinen kirkko sijoitti joulun samalle ajankohdalle kuin jonkun pakanallisen ajan juhlan. Tämä ei tarkoita, että joululla olisi pakanalliset juuret, päinvastoin, sen tarkoitus oli korvata jumalaton juhla hengellisellä. Joulun juhlinnan aihe on mitä kristillisin. Se julistaa evankeliumin ydinasiaa. Jumalan Poika Jeesus syntyi ihmisen pojaksi Raamatun profetioiden mukaisesti Beetlehemin kaupungissa. Enkelit ilmoittivat suuren ilon. Oli syntynyt Vapahtaja, jolla on valta vapauttaa synnin velasta ja synnin siteistä. Joulun Herralla on valta viedä omansa sisälle iankaikkiseen elämään Uuteen Jerusalemiin. Niin on Jumala rakastanut maailmaa, että antoi ainokaisen Poikansa.

Lue koko artikkeli

Kunnon ihminen pääsee taivaaseen, vai mitä?

Jos ihminen on saanut hyvän kasvatuksen hyvässä ympäristössä, rakastavien vanhempien ja asiantuntevan koulutuksen saaneena, voi olettaa hänestä tulevan kunnon ihminen, joka noudattaa yhteiskunnan sääntöjä. Suomen sivistysvaltion olosuhteissa kunnon ihminen siis elää Suomen lain mukaisesti. Laille on tyypillistä, että se määrittelee lainrikkojille rangaistuksia lainvastaisesta toiminnasta. Suomen laki mm määrittelee, että varastamisesta, virkamiehille valehtelusta tai murhasta täytyy niiden tekijälle langettaa laissa sovitut rangaistukset oikeudenkäyntiprosessin jälkeen, jos tekijä on todettu syylliseksi. Jos välttää tuollaisia tekoja, käy lisäksi työssä, maksaa verot, kasvattaa lapset, eikö se riitä myös Jumalalle? Eihän kukaan ole täydellinen?

Lue koko artikkeli

Aikamme suuret haasteet seurakunnille

Elämme aikaa, jossa monet uudet virtaukset sekä yhteiskunnassa että hengellisessä kentässä asettavat seurakunnat uusien haasteiden eteen. On suuri vaara, että joudumme puolustuskannalle, vaikka meidän kristittyinä pitäisi olla suunnannäyttäjiä. Viime aikoina maahamme on rantautunut äärikarismaattisia virtauksia. Myös kotimaisia outoja toimintamalleja käyttäviä toimijoita löytyy. Saarnaajat Herzog ja Howard-Brown ovat yrittäneet Suomessa käydessään välttää erikoisuuksia, joita heidän toiminnassaan on muualla havaittu. Silti emme ole havainneet heidän sanoutuneen irti vanhoista erheistään.

Lue koko artikkeli

Laupias Samarialainen

”Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puolikuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Hän meni miehen luo, vuodatti öljyä ja viiniä haavoihin ja sitoi ne, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä” (Luuk. 10:30-34).

Lue koko artikkeli

Kristillinen kaste: Milloin kasteelle, kenet kastetaan ja miten?

”Ja hän sanoi heille: ’Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen’” (Mark. 16:15-16). Kaste on jakanut kristillisiä piirejä enemmän kuin mikään muu asia. Siksi meidän on tasapuolisuuden nimissä laitettava sivuun kaikkien uskonsuuntien kasteoppaat ja käsikirjat ja keskityttävä yksin Raamattuun. Mitä raamattu puhuu kasteesta? Jeesus on meille esikuvana kaikessa, myös kaste asiassa. Jeesus oli n. 30-vuotias, kun hänet kastettiin Jordan-joessa upottamalla. Jeesus siis tiesi, mitä teki ja hän tuli itse kasteelle. Kasteessa Jeesus astui julkisesti tehtäväänsä ja jätti myös meille esikuvan.

Lue koko artikkeli

Lähetyselämä

Palasin hiljattain Kenian ja Tansanian matkalta. Tämän siivittämänä olen tullut paljon rukoilleeksi ja miettineeksi aihetta nimeltä ”lähetystyö”. Käyttäisin kuitenkin itse termiä ”lähetyselämä”. Olen tullut omassa elämässäni siihen tulokseen, että uskova, joka ei näe lähetystyön tärkeyttä, ei muista edes, miksi on uskossa Jeesukseen tänä päivänä. Ilman lähetysmieltä ei olisi ainuttakaan seurakuntaa perustettu, ei yhtään sielua pelastunut, eikä ainoatakaan sairasta parannettu. Lähetystyö on tavalla tai toisella lyönyt jokaiseen meihin lähtemättömän leiman.

Lue koko artikkeli

Miten voin tulla uskoon, löytää Jumalan ja päästä taivaaseen?

Vastaus tähän kysymykseen ei löydy uskonnoista, ihmisen onnistumisesta, hyvyydestä, yhteiskuntaluokasta, järjestä tai varallisuudesta yms. vaan Raamatusta. Ajattele tilannetta jossa ajat autoa 50 km/h nopeusrajoituksen kohdassa 80km/h poliisin tutkaan. Sinut pysäytetään ja annetaan sakot ja pahimmassa tapauksessa ajokorttisikin otetaan sinulta määräajaksi pois. Miksi näin? Koska maallinen laki oli asettanut rajoituksen, jota täytyy noudattaa.

Lue koko artikkeli